Menu

矿物文艺Literature & Arts

 

1  矿物歌  Mineral歌曲 的简谱、五线谱

(注:经作者同意发布)
贺赠首届青阳论坛召开暨青阳非金属矿研究院成立丁酉重阳
                ——周春晖
 
      山重青阳登高天,
      秋实酉华书新篇。
      诸贤集聚论坛启,
      多界联动科技牵。
      创新孜孜披荆后,
      开拓砺砺斩棘先。
      研院平台宏图立,
      矿业飞腾虎翼添。
 
      (——贺赠首届青阳论坛召开暨青阳非金属矿研究院成立周春晖拙句丁酉重阳)

欢迎非金属矿物及相关领域专家学者等赐稿发布于本网。


Username:

Password:

联系我们 Contact